Elecciones Municipales 2019

By at abril 20, 2019 | 9:52 am | Print

Elecciones Municipales 2019

Des del Partit Popular de l’Olleria volem donar a conèixer la candidatura que es presenta a les eleccions locals del proper dia 26 de maig.

En paraules del candidat a l’alcaldia, Ramón Vidal Soler, celebra que estem davant d’un equip equilibrat, renovat, on es conjuga la joventut i l’experiència. Persones que estimem el nostre poble, que pretenem treballar per a tots els veïns i veïnes, propers a la gent, amb la intenció i seguretat de provocar un canvi en el govern local per tal de fer les coses ben fetes.

La il·lusió és el combustible que ens dóna les forces per portar endavant un projecte de futur enriquidor i un programa electoral fruit de la participació ciutadana i les aportacions de la gent del poble per construir l’Olleria que tots i totes ens mereixem.

«Desde el Partido Popular de l’Olleria queremos dar a conocer la candidatura que se presenta a las elecciones locales del próximo día 26 de Mayo.»

«En palabras del candidato a la alcaldía, Ramón Vidal Soler, celebra que estamos delante de un equipo equilibrado, renovado, donde se conjuga la juventud y la experiencia, Personas que quieren a nuestro pueblo, que pretenden trabajar para todos los vecinos y vecinas, cercanos a la gente, con la intención y reguridad de provocar un cambio en el govierno local con tal de hacer bien las cosas.»

«La ilusión es el combustible que nos da las fuerzas para llevar adelante un proyecto de futuro enriquecedor y un programa electoral fruto de la participación ciudadana y las aportaciones de la gente del pueblo para construir l’Olleria que todos y todas nos merecemos.»

𝟭. 𝗥𝗮𝗺ó𝗻 𝗩𝗶𝗱𝗮𝗹
Regidor en l’actual legislatura. Mestre d’educació primària, valencià i religió catòlica, exercint en l’escola pública des de fa 10 anys.

«Regidor en la actual legislatura, Maestro de Educación Primaria, Valenciano y religión católica, ejerciendo en la escuela pública desde hace 10 añois»

𝟮. 𝗥𝘂𝗯é𝗻 𝗠𝗼𝗿𝗿𝗶ó
Formació en l’àmbit de l’Administració. Exerceix en l’àmbit de les finances i la tresoreria. Molt actiu a l’àmbit fester.

«Formación en el ámbito de la administración, ejerce en el ámbito de las finanzas y tesoreria, Muy activo en el ámbito festero.»

𝟯. 𝗛𝗼𝗿𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶𝗮 𝗠𝗶𝗰ó
Diplomada en Ciències Empresarials i graduada en Gestió Econòmica-Financera, exerceix al departament de qualitat en una empresa local. Molt activa a l’àmbit fester.

«Diplomada en Ciencias Empresariales y graduada en Gestión Económica-Financiera, ejerce en el departamento de calidad de una empresa local. Muy activa en el ámbito festero.»

𝟰. 𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹 𝗦𝗲𝗺𝗽𝗲𝗿
Graduat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Màster en Formació del Professorat i Màster en Resolució de Problemes i Mediació.

«Graduado en Ciencias de Actividades Físicas y Deportes, Master en formación del profesorado y Master en Resolución de Problemas y Mediación»

𝟱. 𝗔𝗶𝗱𝗮 𝗚𝗶𝗻𝗲𝗿
Mestra d’Educació Infantil i Primària, exercint actualment a una escola pionera en innovació educativa i tecnològica.

«Maestra de Educación Infantil y Primaria, ejerciendo actualente en una escuela pionera en innovacióin educativa y tecnológica.»

𝟲. 𝗝𝘂𝗮𝗻 𝗥. 𝗥𝘂𝗮𝗻𝗼
Regidor a les dos anteriors legislatures, en la primera com a regidor de festes i patrimoni i, actualment, en l’oposició. Formació en l’àmbit de les Assegurances i Peritatge Judicial. Exerceix en la seua pròpia oficina. Molt actiu a l’àmbit fester.

«Regidor en las dos legislaturras anteriores, en la primera como regidor de fiestas y patrimonio, actualmente en la oposiciñon, Formación en el ámbito de las Aseguradoras y Peritaje Judicial. Ejerce en su propia oficina. Muy activo en el ámbito festero.»

𝟳. 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗼𝗹𝗮 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮
Ha sigut militar professional durant anys en el cos d’enginyers en telecomunicacions, administrativa, tele operadora i dependenta. Actualment treballa en una de les poques empreses de vidre que queden al poble.

«Ha sido militar profesional durante años en el Cuerpo de Ingenieros en telecomunicaciones, administrativa, tele operadora y dependienta. Actualmente trabaja en una de las pocas empresa de vidrio que quedan en el pueblo.»

𝟴. 𝗠𝗮𝗿𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗼𝗺𝗽ó
Mestra i tècnic superior en Educació Infantil, Màster en Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. Docent en centre públic.

«Maestra y técnica superior en Educación Infantil, Master en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del lenguaje. Docente en centro público.»

𝟵. 𝗝𝗼𝘀𝗲 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗕𝗼𝘀𝗰𝗵
Treballador a l’àmbit de la metal·lúrgia.

«Trabajador en el ámbito de la metalúrgica»

𝟭𝟬. 𝗟𝗼𝘂𝗿𝗱𝗲𝘀 𝗘𝗻𝘀
Formació en Dret, cursos oficials de Notaria especialitzada en dret civil, i guionista de Cine per la UIMP, actualment treballa en una notaria.

«Formación en Derecho, cursoso oficiales de Notaría especializada en derecho civil, y guionista de Cine por la UIMP, actualmente trabaja en una notaría.»

𝟭𝟭. 𝗔𝗹𝗲𝗷𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗖𝗼𝗿𝗼𝗻𝗮𝗱𝗼
Formació en Comerç i Màrqueting, actualment exercint com a vigilant en un hospital.

«Formación en Comercio y Marqueting, actualmente ejerce como vigilante en un hospital.»

𝟭𝟮. 𝗥𝗼𝘀𝗮 𝗚𝗿𝗮𝘂
Formació en l’àmbit de l’Administració. Exerceix com a administrativa en una empresa local.

«Formación en el ámbito de la administración, Ejerce como administrativa en una empresa local.»

𝟭𝟯. 𝗙𝗿𝗮𝗻 𝗙𝗲𝗿𝗻á𝗻𝗱𝗲𝘇
Treballador a l’àmbit del plàstic.

«Trabajador en el ámbito del plástico.»

𝟭𝟰. 𝗝𝘂𝗮𝗻 𝗖𝗲𝗯𝗿𝗶á𝗻
Formació en l’àmbit de l’Electromecànica de grau mitjà. Exerceix com a electricista de manteniment en una empresa local.

«Formación en el ámbito de la electrónica de grado medio, Ejerce como electricista de mantenimiento en una empresa local.»

𝟭𝟱. 𝗘𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗩𝗶𝗱𝗮𝗹
Actual presidenta de l’Associació Tyrius “Ames” de casa.

«Actual presidente de «l’Associació Tyriuxs Ames de Casa»

𝟭𝟲. 𝗝𝗼𝘀𝗲𝘃𝗶 𝗙𝗲𝗿𝗿𝗮𝗻𝗱𝗶𝘀
Formació en Administració i Finances. Actualment treballador a l’àmbit del plàstic.

«Formación en Administración y Finanzas. Actualmente trabajador del ámbito del plástico.»

Elecciones 26M Noticias Locales

Related Posts

Comments are closed.